Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
I don't really like a lot of Dutch music, except for this. This music sometimes make me homesick. You should like it, rg, if you can get past the drum computer.

Spinvis - Voor Ik Vergeet (04:25)

Lyrics:

Spinvis - Spinvis Spinvis - Spinvis
3: Voor ik vergeet 3: Before I forget
Voor ik vergeet dat hier een kerk heeft gestaan
Voor ik vergeet dat ik jarig was
En een tic-tac in mijn neusgat had toen we naar Zeeland zijn gegaan
Voor ik vergeet koninginnedag
En wie toen mijn vrienden zijn geweest
En niets meer weet van straten en examens en vakanties en ruzie
Op een feest ergens in de Biltstraat waar ik toch niemand kende
Before I forget that a church stood here
Before I forget that I had my birthday
And had a tic-tac in my nose when we went to Zeeland
Before I forget queen's day
And who were my friends back then
And know nothing no more of streets and exams and vacations and fights
On a party somewhere in the Biltstraat where I didn't know anyone anyway
Voor ik vergeet en later alles anders heet
Voor ik vergeet en ik de feiten en de cijfers en de namen van de schrijvers niet meer weet
De hele dag
En alle woorden en elk uur
De hele dag en ook de nacht
En de zomers en de handen van mijn vader
Vergeet ik op den duur
Before I forget and everything later has a different name
Before I forget and I don't know the numbers and the names of the writers anymore
All the day
And all the words and every hour
All the day and also the night
And the summers and the hands of my father
I forget on the long run
Voor ik vergeet
Vergeten ben van die hersenscan en van die toestand met dat huis
Voor ik vergeet
En dat ik iemand was die van alles wou en niets begreep
Van de film waarin hij speelde en de lafbek die hij was
Ik hou van jou
Ik hou zoveel van jou
Tot ik vergeet
Ik jou vergeet
Jou vergeet
Jou vergeet
En nog alleen maar lijk te dromen
Before I forget
Forget about the brain scan and the situation with that house
Before I forget
And that I was someone who wanted all kinds of things and understood nothing
Of the film in which he played and the coward that he was
I love you
I love you such a lot
Until I forget
I forget you
Forget you
Forget you
And only seem to be dreaming
by nanne (zwaerdenmaecker@gmail.com) on Sat Mar 29th, 2008 at 03:08:18 PM EST
[ Parent ]

Others have rated this comment as follows:

Display:

Occasional Series