Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
From the dodgy English translation, it looks like prosecutor investigation into suspicion of 'sexual harassment' has been dropped, but the possible charge of 'harassment' is still being investigated:

Chefsåklagaren har givit utredare i uppdrag att förhöra Assange med anledning av misstanken om ofredande.

- Det får utredaren och Leif Silbersky komma överens om när det ska ske, säger Finné till Aftonbladet.

Den första misstanken, som till en början rubricerades som våldtäkt, avskrevs redan i lördags. Finné har nu även avskrivit misstanken om sexuellt ofredande i det fallet. Finné förklarar att det inte innebär att hon misstror kvinnan.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7673691.ab

Bing translator (emphasis added):

The Chief Prosecutor has given investigators to interrogate Assange by reason of the suspicion of harassment.

- It is the investigator and Leif Silbersky agree on when it will happen, "says Finné to Aftonbladet.

The first suspicion, as initially as rape, was removed from the register rubricerades already on Saturday. Finné has now also written off suspicion of sexual harassment in the case. Finné declares that it does not mean that she distrusts the woman.

 

http://www.microsofttranslator.com/

fairleft

by fairleft (fairleftatyahoodotcom) on Wed Aug 25th, 2010 at 12:22:56 PM EST
[ Parent ]

Others have rated this comment as follows:

Display:

Occasional Series