Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
After the second meeting, this is said:

Urpilainen: Cypern-paketet i riksdagen efter påsk | Hbl.fi/nyheter Urpilainen: Cyprus package in parliament after Easter | Hbl.fi
Finansminister Jutta Urpilainen (SDP) säger att riksdagen får ta ställning till Cypernlösningen strax efter påsk. Det är meningen att euroländerna fattar de slutliga besluten om stödpaketet nästa månad.Finance Minister Jutta Urpilainen (SDP) says that parliament will decide on the Cyprus solution shortly after Easter. The euro countries are meant to make the final decisions on the support package next month.

Urpilainen: Cypern-paketet i riksdagen efter påsk | Hbl.fi/nyheter Urpilainen: Cyprus package in parliament after Easter | Hbl.fi
Urpilainen säger att den lösning som nåddes i natt är mer i enlighet med Finlands mål än den föregående lösningen man kom överens om för en och en halv vecka sedan.Urpilainen says that the solution that was reached last night is more in line with Finland goals then the previous solution they agreed upon one and a half week ago .
Den nya lösningen innebär att placerare med insättningar på över 100 000 euro får ta en stor del av smällen.- Nu kommer placeraransvaret att förverkligas på ett helt nytt sätt och också på ett exceptionellt omfattande sätt. Jag tycker det är en mycket bra och rättvis lösning, sade Urpilainen. The new solution means that investors with deposits over 100 000 euros will take a large part of the hit. - Now the investor resposibility will be made real in a brand new and also exceptionally large way. I think it is a very good and fair solution, said Urpilainen.


Sweden's finest (and perhaps only) collaborative, leftist e-newspaper Synapze.se
by A swedish kind of death on Tue Mar 26th, 2013 at 08:33:14 AM EST
[ Parent ]

Others have rated this comment as follows:

DoDo 4

Display:

Top Diaries

Occasional Series