Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
Exchange rates in Lithuania
Scots pound sterling (SCP)

Škotijos svaras yra Škotijos valiuta. Čia galite pamatyti koks yra Škotijos svaro kursas ExchangeLT valiutos keityklose. Valiutos skaičiuoklėje sužinokite kokiu kursu ir kiek tiksliai gausite Škotijos svarų, konvertavę norimą valiutą. Keičiame poromis: eurai (EUR) į svarus (SCP), svarai (SCP) į eurus (EUR), doleriai (USD) į svarus (SCP), svarai (SCP) į dolerius (USD). Škotijos svarų skaičiuoklėje galite rezervuoti norimą sumą ir atsiimti Jums patogiausioje valiutos keitykloje.

by gk (gk (gk quattro due due sette @gmail.com)) on Tue Sep 6th, 2022 at 12:41:17 PM EST
[ Parent ]

Others have rated this comment as follows:

Cat 4

Display:

Occasional Series